Một nhà thầu muốn hối lộ ông bộ trưởng, ngỏ ý biếu ông ta chiếc ôtô, nhưng bị từ chối:

– Tôn chỉ của tôi là liêm khiết, ông hãy đem món quà về đi!

Nhà thầu nói:

– Tôi hiểu cảm nghĩ của ông về việc này. Thay vì biếu, tôi bán nó cho ngài với giá 25 USD vậy!

Ngài bộ trưởng suy nghĩ trong giây lát, rồi gật đầu:

– Trong trường hợp đó, tôi sẽ mua hai chiếc!

Thư giãn thêm:

 

 

Tags: , , , ,